(Surge Tank)تانک ضربه گیر

 
  • (Surge Tank)تانک ضربه گیر

    (Surge Tank)تانک ضربه گیر

    Water Hammer  که از آن در متون فارسی به ضربه قوچ یا  جکش آبی یا دی شود. این پدیده در خطوط لوله های تحت فشار و مجاری باز اتفاق می افتد و از کلیه قوانین حاکم بر سیالات نظیر تغییر فشار، تغییرات دبی یا سرعت جریان و شرایط زمانی و مکانی حرکت سیال تبعیت می نماید. ...

     
 
® Development by Saied Nobakht
© Persian Mesa Corporation. All rights reserved.