ویبراتور بدنه برقی جهت پروژه های عمرانی 
ویبراتور بدنه برقی جهت پروژه های  عمرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000RPM - 50 Hz

 

 

Three-phase MOTOR VIBRATORS  42V (40÷48V Multitension

 

 

 

 

 

 


 

 

 

4500RPM - 75Hz

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

4500RPM - 150 Hz

 

 

 

 

 

 

 


 

 

6000RPM - 200 Hz

 

 

 

 

 

 

 


 

 

9000RPM - 150 Hz

 

 

 

 

 

 

 


 

 

0-9000RPM - 0-150 Hz

 

 

 


 

 

 

0-9000RPM -0-150 Hz

 

 

 


 

 

0-9000RPM -0- 150 Hz

 

 

 


 

 

LIST OF THE AVAILABLE VARIAS

 

 

 

 

 


 

 

CENTRIFUGAL FORCE ADJUSTMENT

 

 

 


 

PLUGS ,INTAKES AND ELECTRIC CABLES

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

 

FIXING CRADLE VICE FOR VIBRATORS

 

 

 

    M17 A and M23 A =  cradle vice with self-locking nut

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® Development by Saied Nobakht
© Persian Mesa Corporation. All rights reserved.