شیلنگ ویبراتور برقی و شیلنگ ویبراتور بادی 
شیلنگ ویبراتور برقی و شیلنگ ویبراتور بادی

 

 

 

 

 

 

 

 

شلنگ ویبراتور بادی مدل VSD-VSDC

 

 

 


 

 

شلنگ ویبراتور بادی مدل VSX و VSXR

 

 

 


 

 

شلنگ ویبراتور بادی مدل VSC-VSCR

 

 


 

 

 

لوازم جانبی شلنگ ویبراتور بادی

 

          

 

 

 

 


 

 


 

 

 

کنورتور مدل SCF

 

 


 

 

شلنگ ویبراتور برقی مدل VSE-VSET

 

 

 

 

 


 

 

شلنگ ویبراتور برقی مدل VSLT-VSL

 

 

 

 


 

 

ژنراتور فرکانس بالا - بنزینی (SGS) و دیزلی (SGD)

 

 


 

 

 

کنورتور فرکانس

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

® Development by Saied Nobakht
© Persian Mesa Corporation. All rights reserved.